Zeka Testleri

CategoriesMakalelerYorum yok Zeka Testleri139 views

WAIS Zeka Testi Nedir?

16 yaş ve üzeri bireylerin zihinsel yeteneklerini ölçen WAIS testi, sözel ve performans olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Sözel bölüm bireyin sözel muhakeme, sözel ifadelendirme, sözcük dağarcığı, işitsel dikkat, uzun süreli bellek gibi sözel becerileri ölçen alt testlerden oluşurken, performans alt bölümü ise görsel dikkat, görsel-algısal organizasyon, üç boyutlu algılama, psiko-motor beceriler, işler bellek gibi daha çok performansa dayalı alt testlerden oluşmaktadır.

 

WISC – R Zeka Testi Nedir?

Testin Tanımı: Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel bir zeka testidir. Test; sözel ve performans olarak iki bölümden oluşur. Her bölüm için 5 ana test ve bir yedek testten oluşur. Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test bireye uygulanır. Test sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç ayrı zeka bölümü elde edilir. Testin bazı alt testleri süreye dayalıdır.

 

Uygulanacak Yaş Grubu: 6-16 yaş arası bireylere uygulanır.

Uygulama Şekli: Her alt testin soruları yönergelerle çocuğa yöneltilir ve çocuktan cevaplar vermesi istenir.

Testin Uygulama Süresi: WISC-R zeka testi, bireysel olarak yaklaşık 60-90 dakikada uygulanır.

 

ROSRCHACH Testi Nedir?

Rosrchach tekniği, mürekkep lekesi testi olarak da bilinir), deneklerin algılarını mürekkep lekelerini kullanarak analiz eden psikolojik bir testtir. Bazı psikologlar, bir kişinin kişilik özellikleri ve duygusal işleyişini incelemek için bu testi kullanır . Özellikle hastalar kendi düşünme süreçlerini açıkça anlatmak için isteksiz olduğu durumlarda altta yatan düşünce bozukluğu tespit etmek için kullanılır

 

Uygulama Şekli: 10 adet kart, belli bir sıra ile danışana gösterilir. Kartların bazıları renkli ,bazıları da siyah beyazdır. Doğru ya da yanlış diye bir şey yoktur . Söylenen her şey yazılır. Daha sonra kodlanır. Hem psikogram hem de içerik analizi ile tüm süreç bütünleştirilir. Kişi hakkında detaylı ve bütüncül bir kavrayış ortaya çıkar.

Testin Uygulama Süresi: Uygulama süresi, ortalama olarak 20 dakika ile 1,5 saat saat arasıdır. Kişiyi hiç tanımadan da yapılabilir.

Kimlere Uygulanabilir?

7 yaşından itibaren, çocuklara, ergenlere, yetişkinlere ve yaşlılara uygulanabilir. Zeka ve eğitim faktöründen olumsuz etkilenen bir testtir. Bazı durumlarda zeka hakkında da fikir verir. Birebir uygulanır.

 

AGTE Gelişim Testi

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Çocuk ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlar tarafından uygulanmaktadır.
Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.
Uygulayıcı tarafından anne-babaya yöneltilen soruların yanı sıra çocuk da aynı zamanda gözlem altına alınmaktadır. Adım adım çocuğun sahip olduğu her beceri değerlendirmeye alınmaktadır.

 

Forstig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Görsel algı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğine denir.
Görsel algılamadaki yetenekleri sayesinde çocuklar okumayı, yazmayı, aritmetik yapmayı ve okuldaki başarıları için gerekli olan tüm diğer becerileri öğrenmektedirler.
Görsel algılama problemleri, belirleme, ayırma, hatırlama, görsel duyuyu yorumlama eksikliğinden kaynaklanır.
Küçük çocuklarda bu durum geometrik şekilleri yapamama, şekil- zemin karıştırma, nesneleri değiştirme ve yönlendirmedeki eksiklerle ortaya çıkar.
Çocuk büyüdükçe bu problemler harf ve kelimeleri okumada kendini gösterir.
Bir kalem-kağıt testi olup görsel algıyı 5 farklı boyutta değerlendirir.

*El-Göz Koordinasyonu
*Şekil-Zemin Ayırımı
*Algılama Sabitliği
*Mekânla Konumun Algılanması
*Mekân İlişkilerinin Algılanması

Uygulanacak Yaş Grubu: 9-8 Yaş gurubu

Uygulama Süresi: 50-60 dakikadır.

 

PEABODY RESİM KELİME TESTİ

Testin Tanıtımı: Çocuğun alıcı dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur.

Testin Türü: Gelişim Testidir.

Uygulanacak Yaş Grubu: 2,5-18 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır.

 

PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ

Testin Tanıtımı: Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. 12 labirentten oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.

Testin Türü: Bireysel zeka testi olarak kullanılmaktadır.

Uygulanacak Yaş Grubu: 7,6-14 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır..

Uygulama Şekli: Çocuğun labirentlerdeki çıkış yolunu bulması esasına dayanmaktadır.

Uygulayıcının Niteliği ve Eğitimi: Ölçme aracını uygulayanlar, psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji lisans mezunu olmanın yanında bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitim yaşantısına katılarak sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.

Bu test, 7-14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testi olarak kullanılmaktadır. Zekânın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir