Hakkında

Uzman Psikolog Esra Savaş Kaplan 
Klinik Psikolog/ Psikoonkolog

Doktora: Walden University, Minneapolis, U.S., Klinik Psikoloji 
Uzmanlık Derecesi: Walden University, Minneapolis, U.S. Klinik Psikoloji 
İstanbul Universitesi Çapa Tip Fakültesi, Psikososyal Onkoloji
 
Lisans Derecesi: Koç Üniversitesi, Psikoloji

 

ÖZGEÇMİŞ

Psikoloji lisans eğitimini Koç Üniversitesi’nde aldıktan sonra 6 ay Kanada’da University of British Columbia’da eğitim görüp Türkiye’ye dönüş yapmıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde Psikososyoloji ve Eğitim ABD’ de uzmanlık eğitimini tamamladı. Klinik Psikoloji yüksek lisans diplomasini Walden University, Minneapolis, U.S. Klinik Psikoloji Yuksek Lisans bölümünden mezun olarak Klinik Psikolog unvanını kazanmıştır. Suanda Walden University’ Minneaplois, U.S. Klinik Psikoloji Doktora programına devam eden Esra Savas Kaplan, çalışmalarını Bilişsel (Kognitif) Davranışçı Terapi ekol temelli olarak devam etmektedir.  Ayrıca ülkemizdeki Psikoonkoloji’nin ilerlemesi gelişmesi ve psikolojik desteğin sağlanması için hasta, yakınları ve bu alanda çalışan uzmanlara yönelik eğitim ve seminerler vermektedir.

Yüksek Lisans tezinde Amerika, Kanada, ve Japonya’da kanser hastalığı olan kişilere uygulanan psikoegitim programını Türkiye’de ki jinekoloji kanseri olan kişilere uyarlayarak psikoegitim grupları gerçekleştirmiştir. Haftada bir kez 90 dakika sureyle grup bireyleri biraraya geldi ve 6 hafta sonunda tamamlanan programa katılan kişilerin, program sonunda hastalıkla, duygusal ve fiziksel etkileriyle basa çıkmalarının kolaylaştığı, depresif çökkün duygu durumun ve kaygıların azalarak umut düzeylerinin arttığı görüldü. 

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları, Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Anne-Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Amerikan Hastanesi’nde ergen ve yetişkinlerle duygu durum bozukluğu, klinik çalışma ve araştırmalar yürüttü. Çapa Tıp Fakültesi Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi ve Onkoloji Enstitüsü’nde onkoloji hastalarıyla bireysel ve grup psikoterapileri uyguladı. Kognitif terapi Psikoterapist sertifikalarını İngiltere’de CBT London, Türkiye’de CBT İstanbul ve Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği’nden almıştır.

Şu anda Klinik Psikolog, Psikoonkolog olarak kognitif (bilissel) terapi temelinde arastırmaya dayalı terapiler uygulamaktadır. Ayrıca Okan Üniversitesi Klinik Psikolojisi yüksek lisans programında yarı zamanlı öğretim üyesidir.

Yetişkinlerle (18-55 yas arası) bireysel ve grup psikoterapi, sınav kaygısı, kanser psikoeğitim ve grup terapisi,  tıbbi hastalığa özgü psikoeğitim grupları, psikolojik test ve zekâ belirleme testi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

 

KATILDIĞI PROFESYONEL EĞİTİMLER

2014-MMPI-2 (The Minnesota Multiphasic Personality Inventory-Minnesota Kisilik Envanteri), Walden University, Minneapolis, U.S.
2014- PAI (Personality Assessment Inventory- Kisilik Degerlendirme Envanteri), Walden University, Minneapolis, U.S.
2014- WAIS IV (Wechsler Yetişkinler için Zeka Testi) Eğitimi, Walden University, Minneapolis, U.S.
2014- Kognitif Terapi Yaz Kampı, Emel Stroup, PhD.
2014- Travma ve Kognitif Terapi, Emel Stroup, PhD.
2013- Yaz kampı Kognitif terapi becerileri, Emel Stroup, PhD.
2013- Ankisiyete Tuzaklarına Kognitif Davranışçı Terapi Çözümleri, Christine Padesky, PhD. CBT Istanbul, Turkiye
2012-… Kognitif Teapi Süpervizyon/KONSULTASYON, Emel Stroup, PhD.
2010- Kognitif Terapi Eğitim Kampı, Christine Padesky, PhD. CBT Istanbul, Turkiye
2010- Zor Vakalarda ve Kişilik Bozukluklarında Kognitif Terapi Eğitimi, Leslie Sokol, PhD, CBT Istanbul, Istanbul, Türkiye
2008-2010- Süpervizyon, Başak Demiriz, PhD.
2009- Kanser Hastalarında Psikoterapi, Zeynep Armay, Psk. Humanite Psikiyatri Tıp Merkezi
2009-2010- Bilişsel Davranışçı Terapileri, Doç. Dr. Hakan Turkcapar, Bilissel Davranissci Terapiler Dernegi
2009- II Ulusal Kognitif ve Davranış Terapileri Kongresi, Ona Sudak, PhD.
2009- Kognitif terapinin Obsesif Kompülsif Bozukluklara Uygulanması, Emel Stroup, PhD.
2009- Tanı koyma Duygudurum ve Anksiyete Bozuklukları, Başak Demiriz, PhD.
2009- Kognitif Terapi ve Depresyon,  Emel Stroup, PhD.
2009 Collaboralive Case Condeptualization, Christine Padesky, PhD. The Institute of Education, University of London
2009- Klinik İlk Görüşme Ve Değerlendirme, Emel Stroup, PhD.
2008- 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, Türk Psikologlar Derneği
2008- 9.Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi&Psikosomatik Tıp Kongresi Türk Psikiyatri Derneği
2008-  I. Ulusal Psikoonkoloji Kongresi, Psikososyal Onkoloji Derneği
2008- Kognitif Terapinin Anksiyete Bozukluklarına Uygulanması, Emel Stroup, PhD.
2007- Deprem Sempozyumu, Türk Psikologlar Derneği
2006- Kişisel Gelişim Eğitimleri&Meslek Seçimi, Yaşam seçimi, Prof. Dr. Üstün Dökmen
2004- NLP Eğitimi, Oğuz Saygın

 

ÇOCUK, ERGEN VE YETİŞKİNLERDE UYGULADIĞI PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME VE TESTLER

– WAIS (Wechsler Yetişkin Zeka Testi)
– Rorschach (Çocuk, Ergen ve Yetşkinler)
– MMPI (Ergen ve Yetişkinler)
– WISC-R (Çocuk ve Ergen)
– Denver II Gelişim Testi (Çocuk)
– Metropolitan Okul Olgunluğu Testi (Çocuk)
– Frostig Görsel Algı ve Dikkat Testi (Çocuk)
– Bender Gestalt Görsel Algı Testi(Çocuk)
– Gessell Gelişim Testi (Çocuk)
– Peabody Alıcı Dil Testi (Çocuk)
– Porteus Labiret Testi (Cocuk)
– Benton Görsel Bellek Testi (Cocuk)
– Catell 2A Zeka Testi (Cocuk)
– Goodenough Bir İnsan Çiz Testi (Cocuk)
– Ankara Gelisim Tarama Envanteri (Cocuk)

 

Uzman Psikolog Tuğçe BUYURGAN

Aile ve Çift Terapisti

Lisans Derecesi: Haliç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2007

Uzmanlık Derecesi: Marmara Üniversitesi, 2013


Uzman Psikolog Tuğçe Buyurgan, Psikoloji lisans eğitimini, Haliç Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden 2007 yılında mezun olarak tamamladı. Lisans eğitimi sırasında Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Psikiyatri Polikliniğinde ve İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Bölümünde stajını yaptı.

2013 yılında, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Kişilerarası İletişim Bağlamında Aile ve Çift İlişkilerinin Göstergebilim Bakış Açısıyla Çözümlenmesi: Mürekkep Balığı ve Balina” konulu tezini vererek uzmanlık derecesini tamamladı.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra hastanelerde, Haliç Üniversitesi’nde ve çeşitli psikolojik danışmanlık merkezlerinde “Psikolog” olarak görev aldı. Katıldığı kongre, eğitim ve seminerlerle eğitim çalışmalarını sürdürdü.

EFTA-TIC (European Family Therapy Association- Training Institutes Chamber) tarafından sertifikalandırılan İFTİ Psikoterapi Aile ve Çift Terapisi Eğitimi’nin 4 yılını tamamlamış olup eğitimini halen sürdürmektedir.

2012 yılı itibariyle kurucularından olduğu D.A.P.E Danışmanlık ve Psikoeğitim Enstitüsü’nde aileler ve çiftlerle çalışmaktadır. Bazı eğitim kurumlarında ailelere ve eğitimcilere yönelik seminer ve eğitim çalışmalarını sürdürmektedir.